Privacy statement
Roootz vindt het belangrijk, dat de gebruikers van www.roootz.com weten wat er gebeurt met de door hen op deze site ingevoerde of achtergelaten persoonlijke gegevens. Privacy is een onderwerp dat roootz serieus neemt.

Gebruik informatie voor verzending product of informatie aanvraag
Indien u via onze site een product bestelt of indien u een informatieverzoek naar ons stuurt, wordt u verzocht persoonlijke gegevens in te voeren als naam, adres, e-mailadres etc. Informatie die u steeds dient in te vullen is als zodanig gemarkeerd met een *. De door u ingevoerde informatie zal worden gebruikt voor het afhandelen van het verzoek c.q. het uitvoeren van de bestelling en de betaling.

Door u ingevoerde informatie zal bovendien door ons opgenomen worden in de klantendatabase van roootz. De informatie zal door roootz worden gebruikt voor zover noodzakelijk voor doeleinden als hierna beschreven:

Uitvoering bestelopdracht
Roootz zal bij de uitvoering van een bestelling uw gegevens gebruiken om informatie met betrekking tot de door u geplaatste bestelling met u te communiceren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het toezenden per post of e-mail van facturen, documenten en informatie over (wijzigingen van) levertijden.

Gebruik voor verbeteren en personaliseren site en diensten
De door u op onze site ingegeven en achtergelaten informatie kan door roootz worden gebruikt om de site www.roootz.com en aanverwante dienstverlening te verbeteren en voor u persoonlijker en aantrekkelijker te maken. Naast het gebruik van uw gegevens voor statistische en marketingdoeleinden kunnen we uw gegevens ook niet-geanonimiseerd gebruiken, bijvoorbeeld om de site te personaliseren voor u als u deze bezoekt. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van cookies.

Gebruik voor zenden van aanbiedingen en informatie over roootz
Roootz houdt u graag op de hoogte van haar producten, bedrijfsactiviteiten en speciale aanbiedingen. Wij doen dit door middel van een nieuwsbrief die niet vaker dan één maar per kwartaal aan u verstuurd zal worden. Indien u hier geen prijs op stelt kunt u zich hiervoor afmelden via de link in de nieuwsbrief.